Ιστοσελίδα Inolivia
24 Απριλίου, 2014
Λύση λήψης φωτογραφίας στη παραγωγή της Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας
24 Απριλίου, 2014

Ιδιωτικό Σχολείο Μωραίτη

Ολοκλήρωση έργου πλήρους μηχανοργάνωσης της σχολής Μωραίτη στην Αθήνα. H σχολή χρησιμοποιεί την λύση Vertischool και Schoolportal για την πλήρη μηχανοργάνωση της σχολής. H πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε εντός 2 μηνών με πλήρη επιτυχία. Η δεύτερη φάση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.