Λύση λήψης φωτογραφίας στη παραγωγή της Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας
24 Απριλίου, 2014
Τ.Ε.Ι. Καβάλας
24 Απριλίου, 2014

Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο

Ολοκλήρωση έργου κατασκευής ιστοσελίδας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης Vertischool και Schoolportal στο ιδιωτικό σχολείο Παλλάδιο. Το σχολείο χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω σε μια ενοποιημένη λύση για την πλήρη μηχανοργάνωση της εταιρείας.