Συνεργασία με τον Όμιλο Ευρωγνώση
23 Απριλίου, 2014
Ιστοσελίδα Inolivia
24 Απριλίου, 2014

Η Vertitech αναλαμβάνει έργο στη Stone Group International

Η Vertitech αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης μηχανογράφησης Vertimarble και συστήματος Barcode μαρμάρων στον όμιλο Stone Group International. To έργο αφορά τη διασύνδεση του VertiMarble με το Galaxy ERP της Singularlogic. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν οθόνες Touch στις οποίες θα καταχωρείται η παραγωγή μαρμάρου και φορητά τερματικά για παραλαβή, πώληση και διακίνηση μαρμάρων.