Blockchain (Edublock) | Ερευνώ-Δημιουργώ – Καινοτομώ Β Κύκλος
26 Μαΐου, 2023
Υβριδικό Σύστημα Προσθετικής Μηχανικής με Γέλη Φωτοπολυμεριζόμενης Ρητίνης – VERTIGEL
1 Ιουνίου, 2023

Ανθρωποειδές ρομπότ LINA | Ερευνώ-Δημιουργώ – Καινοτομώ Β Κύκλος

Η χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στην ειδική και γενική εκπαίδευση την τελευταία χρονική περίοδο, έναντι των συμβατικών μεθόδων, παρουσιάζει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον με τα πλεονεκτήματα αυτής της καινοτόμου μεθοδολογίας να είναι εμφανή και ερευνητικώς διαπιστωμένα. Συγκεκριμένα, όσο αναφορά την ειδική αγωγή, έρευνες έχουν αποδείξει ότι όταν παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ή με μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας αλληλοεπιδρούν με μικρά και φιλικά ανθρωποειδή ρομπότ, καταφέρνουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους όσο αναφορά την κοινωνικοποίησή τους, την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, τη προσοχής τους και τις γνωσιακές δυνατότητές τους. Αντίστοιχα πλεονεκτήματα έχουν καταγραφεί και στην γενική εκπαίδευση, με τα ρομπότ να αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη των γνωστικών δομών και κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Η χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στην ειδική και γενική εκπαίδευση, αν και αναμένεται να αυξηθεί λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων, παραμένει αρκετά περιορισμένη, ειδικά στην Ελλάδα, λόγω του μεγάλου κόστους απόκτησης τέτοιων ρομπότ. Θεραπευτικά κέντρα, σχολικές μονάδες αλλά ακόμα και νοσοκομεία αδυνατούν να τα προμηθευτούν καθώς η τιμή τους μπορεί να ξεπερνά και τα 9.000 ευρώ έκαστο όπως το ανθρωποειδές μοντέλο “ΝΑΟ” της εταιρίας SoftBank Robotics το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στον ερευνητικό τομέα της ειδικής αγωγής. Ενδεχόμενες αναβαθμίσεις, υπηρεσίες υποστήριξης αλλά και η χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό, αυξάνουν επιπλέον το αρχικό κόστος με αποτέλεσμα η διείσδυση αυτών τον ρομπότ στην εκπαίδευση να είναι σχεδόν απαγορευτική.
Ο βασικός στόχος του προγράμματος LINA είναι η ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους ανθρωποειδούς ρομπότ με πρωτοποριακές λειτουργίες για χρήση στην ειδική και γενική εκπαίδευση. Πέρα από τη μείωση του κόστους απόκτησης, η ενσωμάτωση «έξυπνων» υπομονάδων θα επιτρέπουν στους θεραπευτές και εκπαιδευτές να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες του ρομπότ σε ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων λειτουργιών θα γίνεται με σχετική ευκολία ώστε να επιτυγχάνονται οι πολύπλοκοι στόχοι της εκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Η προτεινόμενη κατασκευή του υλικού και η ανάπτυξη του ανοικτού λογισμικού στοχεύει στη βελτιστοποίηση των ικανοτήτων του ρομπότ για μία ευρύτερη ποικιλία θεραπευτικών συνεδριών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου υλικού να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες ώστε να διατηρείται το κόστος χαμηλό.
Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν οι αναγκαίοι αλγόριθμοι για κάθε υποσύστημα λειτουργίας ώστε να υλοποιηθεί ένα πλήρως λειτουργικό και αυτόνομο ανθρωποειδές ρομπότ με καινοτόμες δυνατότητες. Θα διαθέτει αισθητήρες χαμηλού κόστους των οποίων τα δεδομένα θα αξιοποιούνται για την ανάπτυξη των ρομποτικών λειτουργιών με έμφαση στην αλληλεπίδραση καθώς επίσης θα υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής λειτουργίας σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας. Ο σχεδιασμός του ανθρωποειδούς περιβλήματος θα πραγματοποιηθεί μετά από στοχευμένη έρευνα προδιαγραφών με γνώμονα τη φιλικότητα του ρομπότ ως προς τα παιδιά και για αυτό το λόγο μαθητές θα συμμετέχουν μέσω ερωτηματολογίων στη διαμόρφωση του εξωτερικού σχεδιασμού του. Κατάλληλα κινηματικά μοντέλα θα αναπτυχθούν ενώ η κατασκευή του περιβλήματος θα γίνει εξολοκλήρου σε τρισδιάστατή εκτύπωση.
Οι καινοτόμες δυνατότητες θα βασίζονται στα εξαγόμενα δεδομένα των συστημάτων αντίληψης και γνώσης. Αποδοτικές τεχνικές αναγνώρισης προσώπου, σημασιολογικής αναγνώρισης αντικειμένων και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας θα βελτιώσουν τις γνωστικές ικανότητες του ρομπότ για βέλτιστες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ρομπότ-παιδιών και ρομπότ-περιβάλλοντος. Για μέγιστη ευελιξία, όλες οι δυνατότητες του λογισμικού (σχετικές με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές) θα εκτελούνται σε φορητές συσκευές μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος φιλικό στους εκπαιδευτές και θα περικλείει όλες τις διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες.
Το προτεινόμενο ανθρωποειδές αναμένεται να συμβάλλει στην πιο εύκολη διείσδυση των ρομπότ στην ειδική και γενική εκπαίδευση αλλά και στην αύξηση του επιπέδου των υπηρεσιών τους. Για το σκοπό αυτό, οι λειτουργίες και η απόδοση του συστήματος θα ελεγχεί διεξοδικά σε πολυάριθμες εκπαιδευτικές συνεδρίες ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία και αλληλεπίδρασή του σε παιδιά ειδικής και γενικής εκπαίδευσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ένα αμιγώς Ελληνικό, καινοτόμο, εύχρηστο και χαμηλού κόστους ρομπότ θα είναι προσβάσιμο στην Ελληνική ειδική και γενική εκπαίδευση κάτι το οποίο ήταν σχεδόν απαγορευτικό στο παρελθόν.
Η συνολική λύση θα βασίζεται στη τεχνολογία blockchain και θα αναπτυχθεί στο σύννεφο (Cloud). Η ηλεκτρονική θυρίδα θα είναι μια ψηφιακή Mobile & Web App, που θα είναι διαθέσιμη επί πληρωμή στα Apple & Android stores.
Οι στόχοι του έργου είναι:
(1) H δημιουργία μιας Blockchain πλατφόρμας που θα είναι δημόσια (Public) αλλά ελεγχόμενη (permissioned), ανοικτού κώδικα και δωρεάν στη χρήση για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
(2) Η δημιουργία μια εμπορικής cloud εφαρμογής που θα χτίζει πάνω στην ανοικτή δημόσια πλατφόρμα και θα δίνει ένα set από εργαλεία, όπως APIs, Mobile & Web apps που θα επιτρέπουν εύκολα σε οποιοδήποτε ωφελούμενο τη διαχείριση και αποστολή των προσωπικών εγγράφων με μικρή χρέωση ανά transaction (ανά αποστολή ή λήψη εγγράφου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο